Search here:
 

Elaboració d’informes

Tant les empreses com l’administració pública i el tercer sector han de fer front diàriament a les dificultats que comporta la presa de decisions o la implantació de canvis i reformes en el seu funcionament. En aquests casos, disposar de dades no és suficient, ja que cal que aquestes siguin analitzades per ulls experts per extreure la màxima informació, i prendre les decisions més encertades. A KSNET ens encarreguem de l’elaboració d’informes econòmics, sempre de la mà dels millors experts en els diferents camps del coneixement.

Entre els informes que realitzem podem trobar anàlisis descriptives de dades, on es fa una anàlisi rigorosa i objectiu de l’estat d’una qüestió, visualitzant clarament la informació disponible tant a nivell quantitatiu com qualitatiu. Un exemple d’aquest tipus d’informe és l’anàlisi comparativa a nivell local, regional o internacional de diferents variables d’interès, com són l’existència d’iniciatives innovadores en la gestió de grans ciutats, l’ús de noves tecnologies a les aules o la despesa pública en benestar social. A més, a KSNET també realitzem informes relacionats amb variables de tipus socioeconòmic, com anàlisis sectorials de l’economia d’una regió, o informes d’assessorament sobre el disseny i la implementació de polítiques públiques basades en l’evidència científica disponible o en l’experimentació social.

També realitzem informes per al sector públic que van més enllà de la descripció de les dades disponibles. Es poden classificar en informes que tenen relació amb el funcionament de la pròpia administració, com plans econòmic-financers o anàlisi de costos; informes relacionats amb la implantació de canvis de funcionament o reformes per a la millora de l’eficiència, com plans de reducció de costos, sistemes de comptabilitat de costos, pressupostos per resultats o col·laboracions publicoprivades en la provisió de béns i serveis; Entre els diferents tipus d’informes que elaborem destaquen els següents:

  • Assessorament sobre tarificació de serveis
  • Assessorament sobre prestacions social
  • Assessorament de programes de despesa
  • Anàlisi de pobresa en un territori
  • Renda mínima garantida
  • Revisió de la literatura econòmica sobre un tema concret