Search here:
 

Formacions

Metodologia per a la integració de la transversalitat de gènere en les polítiques i programes públics i privats


Febrer 2022

Ponent: Paula Salinas

Descripció: Formació dirigida a administracions públiques, empreses i entitats del tercer sector sobre la introducció dels elements bàsics de la perspectiva de gènere en les polítiques, plans i programes, tant públics com privats. A més, es comparteixen les experiències de KSNET com a equip expert en perspectiva de gènere i s’ofereix un espai per a conversar i debatre sobre els aspectes més importants.

Els punts principals de la formació són els següents:
1. Introducció i context de la igualtat de gènere
2. Què és el gender mainstreaming o transversalitat de gènere?
3. Transversalitat de gènere en el cicle d’una política i/o programa
4. Metodologia i indicadors per a analitzar la transversalitat de gènere

KSNET Knowledge Sharing Network

 

 

Formació dirigida a administracions públiques, empreses i entitats del tercer sector

KSNET Knowledge Sharing Network

Formació impartida por RedEv

Ponents: Gonzalo Romero (Fundación ISEAK), Pilar Choren (IVIE) y María Sánchez (KSNET)

Introducció a l’avaluació de Polítiques Públiques 


Juliol 2021

Ponents: Gonzalo Romero, Pilar Choren y María Sánchez

Descripció: Curs de nivell intermedi dedicat a millorar el coneixement en el camp de l’avaluació de polítiques públiques. Els continguts de la formació contenen els següents temes:
1. L’avaluació com a eina per a millorar les polítiques públiques
2. Tipus d’avaluacions i criteris
3. Bones pràctiques en l’avaluació de polítiques públiques
4. Recopilació i explotació de dades
5. Avaluació d’impacte
6. Estudi de cas

Conversem de… Nous models econòmics per afrontar la pandèmia


Juny 2021

Ponent: Paula Salinas

Descripció: Fa uns anys, models com l’economia social, circular o solidària, o fórmules d’economia amb un rostre “més humà”, eren considerades marginals. Avui en dia, arrel de l’estratègia per al compliment de l’Agenda 2030, i de la crisi del coronavirus, es troben en el centre de discussió acadèmica i d’aquells que dissenyen les polítiques públiques. Suposen un canvi de paradigma en les relacions econòmiques que, més enllà de la promoció econòmica, poden generar una major cohesió social i respecte pel medi ambient, els 3 elements clau per a un creixement sostenible. De nou els fons europeus representen una oportunitat per fer èmfasis en la transició ecològica i els nous models productius..

Amb la participació de:

Pep Marquès i Ferrer
Director Corporatiu de Desenvolupament Organitzatiu i Transformació Digital
Barcelona Activa-Ajuntament de Barcelona

KSNET Knowledge Sharing Network

Ciutats Verdes, Ciutats Sostenibles 


Juny 2021

Ponent: Paula Salinas

Descripció: En el marc establert per l’Agenda 2030 i els plans estratègics de les principals ciutats a nivell internacional, es presentarà què és el que s’entén per una ciutat verda, els objectius mediambientals que s’han fixat les principals ciutats del món, i quines actuacions preveuen per a aconseguir aquests objectius, posant focus en les actuacions relacionades amb la digitalització dels serveis públics.

Conversem de… Per què cal avaluar les polítiques públiques?


Maig 2021

Ponent: Elena Costas

Descripció: En temps de crisi és més important que mai saber l’impacte real que té cada euro gastat pel sector públic. Per què s’ha de finançar un projecte X – per exemple, l’Ingrés Mínim Vital – en comptes d’un projecte Y? On es gasten millor els diners públics? Per saber-ho cal que totes les administracions es dotin d’una cultura de l’avaluació semblant a la que existeix a altres països del nostre entorn. No és només una exigència social, sinó també legal davant l’arribada dels fons de la Unió Europea, que ens obliga a fer servir mètodes sofisticats per esbrinar l’efecte que tindran tots els programes finançats.

Amb la participació de:

Pep Marquès i Ferrer
Director Corporatiu de Desenvolupament Organitzatiu i Transformació Digital
Barcelona Activa-Ajuntament de Barcelona

KSNET Knowledge Sharing Network

Agenda 2030


Maig 2021

Ponent: Paula Salinas

Descripció: En aquesta sessió es contextualitza i es descriu en què consisteix l’Agenda 2030, quins són els seus principals objectius, i es posa l’accent en aquells punts que es considera que són de major interès per als assistents. Així mateix, es farà referència a com les empreses poden incorporar els ODS en el seu funcionament.

Metodologia per a la integració de la transversalitat de gènere en els pressupostos públics


Abril 2021

Ponent: Paula Salinas

Descripció: Formació sobre la introducció dels elements bàsics de la perspectiva de gènere en el cicle pressupostari de les administracions públiques. A més, es comparteixen les experiències de KSNET com a equip expert en perspectiva de gènere i hisenda pública. Els punts principals de la formació són els següents:

1. Introducció i context de la igualtat de gènere
2. Què és el gender mainstreaming o transversalitat de gènere?
3. Què és el gender budgeting o en els pressupostos públics amb perspectiva de gènere
4. El cicle pressupostari i la perspectiva de gènere
5. Com introduir la perspectiva de gènere en el cicle pressupostari?

KSNET Knowledge Sharing Network

 

Formació dirigida a administracions públiques