Search here:
 

Sobre nosaltres

Qui som?

A KSNET (Knowledge Sharing Network, S.L.) ens dediquem a la transferència de coneixement, per a millorar programes i polítiques que tenen un impacte tant social com econòmic.

Què fem?

Acompanyem a les organitzacions, ja siguin de l’àmbit públic, privat, o del tercer sector, en les diferents fases dels programes, des del diagnòstic, disseny i implementació fins a l’avaluació dels resultats i impacte aconseguit, aportant també una visió de futur a partir de propostes de millora.

Com ho fem?

Partim d’informació tant quantitativa com qualitativa, així com evidència empírica utilitzant els mètodes acadèmics més rigorosos. Perquè creiem que el que no es pot mesurar, no es pot millorar. A l’hora d’avaluar, i sempre que sigui possible, treballem des d’un punt de vista experimental, recreant les condicions d’un assaig de laboratori en la realitat social (RCTs). Quan el context no ho permet, busquem metodologies quasiexperimentals per a aïllar l’impacte del projecte o política d’interès.

KSNET Knowledge Sharing Network