Search here:
 

Gestió de dades

Disposar d’informació adequada és essencial per a la presa de decisions en el camp de la investigació, l’empresa, el sector públic o el tercer sector. Processar la gran quantitat de dades de què disposem actualment requereix una inversió de temps important, així com de coneixements avançats en el tractament de dades i en programari especialitzats.

A KSNET assessorem als nostres clients sobre com dissenyar bases de dades amb l’objectiu d’optimitzar el procés d’anàlisi de la informació. Partim de criteris com la selecció de variables d’interès o la sistematització d’informació qualitativa. A més, construïm i mantenim actualitzades les bases de dades que els nostres clients requereixin, ja sigui amb informació de fonts primàries i secundàries (INE, OCDE, PISA, etc.), així com amb dades per a diferents nivells geogràfics (països, regions, ciutats, etc) , microdades o big data.

El nostre factor diferencial en el camp de la gestió de dades és l’explotació i anàlisi de dades com els esmentats. Entre les eines que utilitzem per obtenir el major rendiment de la informació disponible destaquen els estadístics descriptius, les anàlisis economètriques i diversos elements per a la visualització de dades que van des d’infografies a mapes dinàmics.

Per ajudar als nostres clients a transformar les dades en coneixement útil, KSNET posa a la seva disposició els següents serveis:

  • Recollida de dades mitjançant qüestionaris i/o trucades telefòniques
  • Depuració i explotació de bases de dades
  • Creació de bases de dades
  • Manteniment de les bases de dades actualitzades
  • Anàlisi descriptius i economètrics
  • Creació de mapes dinàmics
  • Informació de fonts primàries i secundàries
  • Microdades i Big Data