Search here:

Archive

  Client: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies – Generalitat de Catalunya   Resum: L’objectiu d’aquest informe és el de realitzar una anàlisi tècnica de dades per a l’elaboració del projecte de llei per a la gent gran. Concretament, es tracta de generar i recopilar informació estadística sobre les persones majors de 65 anys i sobre les persones majors de 80 anys a Catalunya.   Data: 2017...

Client: Fundació Bancària “la Caixa”   Resum: En aquest informe, amb la finalitat de contribuir a l’objectiu de cohesió social i de promoure l’avaluació de diferents tipus d’activitats i programes, es realitza una revisió sistemàtica de la literatura relacionada amb l’avaluació de la cultura i es fa una proposta metodològica per mesurar l’impacte social de les activitats culturals realitzades per la Fundació Bancària “la Caixa”.   Data: 2016...

Client: Ajuntament de Barcelona   Resum: L'objectiu d'aquest informe és desenvolupar un marc teòric per a la implementació d'un sistema d'ingressos bàsics a Barcelona tenint en compte l'actual suport social a la protecció social. La primera secció descriu el sistema de protecció social actual que assenyala les seves fortaleses i debilitat. La segona secció presenta un marc teòric d'ingressos bàsics i estudia la seva potencial aplicabilitat basada en experiències nacionals i internacionals. Finalment, l'informe recomana un sistema específic d'ingrés bàsic per a la ciutat...

Client: Save the Children   Resumen: En aquest informe es mostra en quina mesura la despesa en sanitat empobreix a les famílies amb nens i nenes a Espanya. En concret, es quantifica el nombre de famílies amb infants, així com el nombre de nens i nenes, que es situarien per sota del llindar de pobresa un cop descomptat la despesa sanitària del seu nivell d’ingressos. Aquesta quantificació es realitza per al període 2008-2015.   Data: 2016...

Client: Save the Children   Resum: KSNET ha col·laborat en la realització de l’informe “Desheredados” de Save the Children, aportant una anàlisi de la realitat de les nenes i nens espanyols, utilitzant el prisma de la desigualtat d’oportunitats, així com proposant respostes efectives per a pal·liar la preocupant negligència social i política respecte a la infància.  Seguint la recomanació de la Comissió Europea del 2013 “Invertir en infancia: romper el ciclo de las desventajas”, l’anàlisi pivota al voltant de tres eixos principals, que inclouen l’accés...

  Client: Department de Cultura – Govern Català   Resumen: KSNET ha realitzat el treball de recollida i explotació de dades sobre la despesa pública local cultural a Catalunya. La primera part de l'informe inclou la recollida de dades a través de trucades telefòniques i enquestes a totes les entitats locals: municipis, ajuntaments, ajuntaments, ajuntaments i fundacions. La segona part consisteix a depurar les dades recollides i preparar algunes estadístiques descriptives.   Data: 2016   Llegir l'informe...

Client: Departament de Cultura – Generalitat de Catalunya   Resum: En aquest estudi es mostra, en primer lloc, quin hauria de ser el paper del sector públic a l’àmbit de la cultura des del punt de vista de la teoria econòmica, i més concretament, quins són els arguments teòrics que justifiquen la despesa dels governs locals en cultura.  En segon lloc, es duu a terme una anàlisi descriptiva de la despesa pública local en cultura, permetent analitzar quin és el pes dels diferents nivells locals...

Client: D’Aleph   Resum: KSNET, juntament amb D’Aleph, ha desenvolupat una metodologia pel càlcul del salari de referència de Barcelona basat en l’adaptació de la metodologia utilitzada per a l’Àrea Metropolitana de Londres (Greater London) i la desenvolupada per investigadors del Massachussetts Institute of Technology (MIT). Aquest càlcul consisteix en elaborar un pressupost de necessitats bàsiques - quantificar-lo monetàriament - per diferents tipus de famílies que els permeti gaudir d’una vida digna.   Data: 2016   Llegir l'informe...

Client: Save the Children   Resum: L'objectiu d'aquest informe és quantificar l'aplicació consecutiva de quatre mesures socials fiscals proposades per Save the Children. Aquestes quatre mesures són: (i) un augment de l'assignació de menors, (ii) una extensió de la deducció per maternitat, (iii) la inclusió d'una nova deducció per a famílies monoparentals amb fills menors de 3 anys i menors de 18 , i (iv) una extensió de la deducció de l'impost sobre la renda per a famílies nombroses.   Data: 2016   Llegir l'informe...

Client: D’Aleph   Resum: KSNET ha participat en aquest informe, elaborat per D’Aleph per a la “Fundación Secretariado Gitano”, en l’elaboració de mapes interactius sobre la distribució de l’habitatge de la població gitana i sobre l’exclusió residencial. Concretament, s’han realitzat mapes sobre la distribució dels “infra-habitatges” de població gitana, sobre barraquisme, sobre “infra-habitatge” segregat i sobre la distribució de la població gitana d’origen estranger.   Data: 2016   Llegir l'informe  ...