Search here:

Archive

  Client: Conca i Fundació Catalunya Cultura   Resum: Aquest informe analitza els potencials efectes econòmics d'un canvi en els beneficis fiscals a les donacions culturals. La primera part d'aquest projecte revisa el marc legal autonòmic i espanyol, indaga en la reforma promoguda a França i realitza una revisió sistemàtica de la literatura definint una metodologia d'avaluació. La segona part avalua de manera prospectiva l'impacte de la proposta de modificació de la Llei de Mecenatge elaborada per la Fundació Catalunya Cultura.   Data: 2020...

Client: Oxfam Intermón   Resum: KSNET ha estat l’encarregat de calcular el cost que tindria i els beneficis que podria suposar la proposta d’Oxfam Intermón d’implantació d’una renda garantida a nivell estatal a Espanya.   Data: 2020   Llegir l'informe   Llegir la nota metodològica...

Client: D’Aleph   Resum: KSNET, juntament amb D’Aleph, ha desenvolupat una metodologia pel càlcul del salari de referència de Barcelona basat en l’adaptació de la metodologia utilitzada per a l’Àrea Metropolitana de Londres (Greater London) i la desenvolupada per investigadors del Massachussetts Institute of Technology (MIT). Aquest càlcul consisteix en elaborar un pressupost de necessitats bàsiques - quantificar-lo monetàriament - per diferents tipus de famílies que els permeti gaudir d’una vida digna.   Data: 2020   Llegir l'informe  ...

  Client: Save the Children   Resum: KSNET ha col·laborat en la realització d’aquest estudi realitzant un perfilat estadístic de les llars en risc de pobresa en base a les variables que els caracteritzen. L’anàlisi se centra en identificar grups homogenis de llars amb nens i nenes a Espanya per després analitzar les principals característiques de cadascuna. Això ha permès dividir a tota la població espanyola amb fills i filles a càrrec en diversos grups i estudiar les seves taxes de pobresa,...

  Client: Fundació Bancària “la Caixa”   Resum: L’estudi aporta evidència sobre l’impacte de la cultura en el benestar dels ciutadans. En concret, s’analitzen quins són els efectes sobre les persones grans d’un programa d’itineraris culturals dissenyat per a aquest col·lectiu.   Data: 2018   Llegir l'informe   Llegir el resum executiu...

  Client: Generalitat de Catalunya   Resum: KSNET ha col·laborat amb Ivàlua en l'elaboració d’una revisió tant de la literatura acadèmica com de les estratègies anticorrupció desenvolupades a diversos països del món per tal d’identificar les millors estratègies de lluita contra el frau i la corrupció.   Data: 2019   Llegir l'informe...

  Client: Diputació de Barcelona   Resumen: L’objectiu principal del present informe és dur a terme una avaluació d’impacte del Programa d’Ocupació a la Indústria Local (POIL) sobre les persones que hi han participat, i d’aquesta manera, comprovar si el fet de participar en el projecte implica tenir més probabilitats d’estar ocupats/des en el sector industrial o no.   Data: 2018   Llegir l'informe...

Client: Save the Children   Resum: KSNET ha col·laborat en la realització d’aquest annex per a la Comunidad de Madrid de la publicació “Mézclate conmigo. De la segregación socioeconómica a la educación inclusiva” elaborada per Save the Children. L’objectiu de l’informe és situar la segregació escolar socioeconòmica com a un repte fonamental del sistema educatiu de la regió madrilenya, averiguant què està fallant i què necessitem per combatir aquest fenomen.   Data: 2019   Llegir l'informe...

  Client: Àrea Metropolitana de Barcelona   Resum: KSNET, juntament amb D’Aleph, ha desenvolupat una metodologia pel càlcul del salari de referència de Barcelona basat en l’adaptació de la metodologia utilitzada per a l’Àrea Metropolitana de Londres (Greater London) i la desenvolupada per investigadors del Massachussetts Institute of Technology (MIT). Aquest càlcul consisteix en elaborar un pressupost de necessitats bàsiques - quantificar-lo monetàriament - per diferents tipus de famílies que els permeti gaudir d’una vida digna.   Data: 2019   Llegir l'informe...