Search here:

Archive

Client: Fundació Bancaria “la Caixa”   Resum: L’objectiu d'aquesta avaluació és identificar si existeix una millora de les competències dels alumnes com a resultat de la seva participació en algun d'aquests dos programes educatius, i si la millora d’aquestes competències es manté en el temps, s’incrementa o s’esvaeix. A més de l'avaluació dels resultats, es realitza també una anàlisi sobre el procés d'implementació d'aquests programes per part del professorat, sobre l'adequació dels materials de cada programa als objectius del mateix i sobre...

Client: GSMA   Resum: Aquest article proveeix de nova evidència sobre la relació entre la regulació del mobile money i el seu ús. Combina dades del Mobile Money Regulatory Index, un recull exhaustiu de les diferents regulacions de mobile money, i la Global Findex Database 2017. L’anàlisi cobreix quasi 50.000 individus de 46 països i troba evidència de que fomentar un marc regulador està fortament associat amb un ús més elevat del Mobile Money. Els resultats també suggereixen que existeix una associació...

Client: International Labour Organization   Resum: KSNET ha col·laborat amb ILO en l’elaboració d’un informe analitzant l’impacte en llocs de treball, educació, drets i salut mental de la crisi de la covid-19 en els adults joves arreu del món. Concretament, KSNET ha ajudat ILO en l’anàlisi de les dades de l’enquesta en la qual es basa l’informe.   Data: 2020   Llegir l'informe...

  Client: Fundación UNICEF   Resum: KSNET ha participat en l'elaboració d'aquest estudi per a UNICEF, l'objectiu del qual és mostrar com la infància i l'adolescència del nostre país s'està veient afectada per la crisi de la COVID-19, tant pel seu impacte econòmic, com per les polítiques sanitàries que van portar en la primera fase al seu confinament estricte i al tancament de centres escolars.   Data: 2020   Llegir l'informe...

    Client: Departament d’Economia – Generalitat de Catalunya   Resum:  En aquest estudi, encarregat pel Departament d’Economia de la Generalitat de Catalunya, es mesura i avalua el grau de descentralització de l’administració pública. En concret, es quantifica la capacitat de decisió de la Generalitat en els programes de salut, educació i protecció social d’acord amb la normativa vigent de cadascun dels àmbits.   Data: 2020   Llegir l'informe...

  Client: Save the Children   Resum:  Després de tres mesos marcats per la incertesa, en el moment de la desescalada i discussions sobre com enfocar la reconstrucció social i econòmica del país, KSNET ha col·laborat amb Save the Children en aquest informe, en el qual s'ofereixen recomanacions perquè les diferents administracions desenvolupin polítiques públiques amb una perspectiva d'infància i es posin les mesures adequades, amb l'objectiu de definir les bases d'una recuperació on cap nen o nena es quedi enrere.   Data: 2020   Llegir l'informe...

  Client: Direcció General d’Innovació i Estratègia Social – Ajuntament de Madrid   Resum:  L’objectiu d’aquest informe és analitzar l’estat de la qüestió sobre els Bons d’Impacte Social (BIS). Es tracta d’un enfocament innovador per a abordar problemes socials a través del finançament basat en els resultats dels programes o “pay-for-success”. S’estudien els elements bàsics dels BIS, les principals problemàtiques en la seva implementació i com donar-los solució. S’analitzen també casos d’èxit internacionals i es fa una proposta de la seva potencialitat per l’Ajuntament...

  Client: Save the Children   Resum:  Aquest informe s'ha realitzat sobre la base de l'explotació de les dades aportades pel Programa Internacional d'Avaluació d'Estudiants (PISA) de l'any 2018. En ell es recullen els resultats relacionats amb l'equitat educativa. Les dades permeten avaluar les bretxes socioeconòmiques i educatives que trobem en les diferents comunitats autònomes i la situació d'Espanya respecte a la resta de països, així com la segregació per origen socioeconòmic en algunes comunitats autònomes, que afavoreixen l'abandonament escolar prematur.   Data: 2019   Llegir l'informe...

  Client: Diputació de Barcelona   Resum: L’objectiu d’aquest estudi és el de servir de base per obrir un debat informat sobre la renovació del Pla Xarxa de Governs Locals de la Diputació de Barcelona. Així, al llarg d’aquest informe es busca conèixer les polítiques de cooperació local que desenvolupen els governs locals de segon nivell equivalents a les diputacions provincials de règim comú a dos països europeus: França i Alemanya.   Data: 2020...

  Client: Save the Children   Resum: KSNET ha col·laborat en aquest estudi en el que s’analitzen els efectes principals de les mesures preses amb motiu de la crisi sanitària en l’educació. Concretament, s’estudien casos de bones pràctiques i polítiques públiques que s’han dut a terme a altres països amb l’objectiu d’extraure lliçons per traslladar al nostre sistema. Per últim, s’estableixen una sèrie de recomanacions per les Administracions Públiques.   Data: 2020   Llegir informe...