Search here:

Gestió de dades

KSNET Knowledge Sharing Network

Ajudem als nostres clients a gestionar les dades disponibles de forma eficient per tal d’impulsar-los a estar tan informats com sigui possible a l’hora de prendre decisions. Tenint aquest fet en compte, dissenyem, construïm i explotem bases de dades per als nostres clients.

Avaluació de polítiques públiques i experimentació social

KSNET Knowledge Sharing Network

Avaluem polítiques públiques i programes socials mitjançant tècniques quantitatives i qualitatives. El nostre principal objectiu és millorar l’eficàcia i l’eficiència de l’administració pública i el tercer sector.

Preparació d'informes

KSNET Knowledge Sharing Network

Realitzem anàlisis descriptives i informes per al sector públic. Basant-nos en evidències empíriques i experimentació social, també oferim assessorament sobre disseny i implementació de polítiques públiques.

Difusió del coneixement científic

KSNET Knowledge Sharing Network

Oferim assessorament sobre l’organització d’esdeveniments com ara tallers o conferències. També ajudem a editar materials que tinguin com a objectiu difondre i/o debatre assumptes econòmics.

Els nostres clients satisfets.